Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Scenario s.r.o., se sídlem Pohraniční 1435/86, 703 00 Ostrava, IČO: 29462177, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl …, vložka … (dále jen „Správce“) ((spisová značka C 55460)), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, název a adresu společnosti, telefonní číslo, e-mail, datum narození a adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zlepšení poskytovaných a nabízených služeb, produktů a marketingových průzkumů a analýz. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nejdéle 10ti let.

V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím
systémové agreeGDPR Ověření vyslovení souhlasu ohledně GDPR. 1 rok od vzniku Scenario s.r.o.
systémové PHPSESSID Funkčnost systému Při ukončení návštěvy prohlížení Scenario s.r.o.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti scenario@scenario.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: